krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Kontrole zewnętrzne strona główna 

Kontrole zewnętrzne

Dokumentacja dot. kontroli realizacji przez gminę
Krasnopol obowiązków wynikających z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
zakresie organizacji odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości

kontrola_odpady_komunalne_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:28:44 | Data modyfikacji: 2015-10-30 10:32:39.
Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:28:44
Data modyfikacji: 2015-10-30 10:32:39
Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl