Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 12 sierpnia 2019 roku
2019-08-12 17:31:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-08-06 15:28:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-08-05 06:57:33
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-07-26 12:24:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-07-02 13:54:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-28 14:45:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-28 14:31:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-06-10 12:13:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2019-06-05 13:30:31
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-05-28 14:09:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-05-22 12:14:39
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-05-09 11:41:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2019-03-28 15:19:15
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2019-03-28 14:34:52
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 2,00 MW, o powierzchni zabudowy do 1,00 ha na części działki ewidencyjnej nr 7/6 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działce ewidencyjnej nr 7/7 i 48/1 znajdujące się w miejscowości Żubronajcie, Gmina Krasnopol.”
2019-03-07 14:18:57
  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geod. 349 położonej na terenie gminy Krasnopol obręb Stabieńszczyzna”.
2019-03-06 11:33:43
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku o długości ok. 3,1 km.
2019-03-01 14:13:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 lutego 2019 r.
2019-02-28 09:45:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z 19 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geod. 349 położonej na terenie gminy Krasnopol obręb Stabieńszczyzna”
2018-12-21 13:54:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci elektroenergetycznej polegającej na: budowie napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV, budowie kablowej linii średniego napięcia 20 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowych, budowie napowietrznych przyłączy on 0,4 kV" na dz. nr ewid.: 2, 13, 3, 512, 6, 5/1, 10, 15611, 156/2, 15613, 12, 9/2, 8 obręb Czarna Buchta, gm. Krasnopol oraz na dz. nr ewid.: 219,218,206,217,216, 215 obręb Jegliniec, gm. Krasnopol
2018-12-13 20:44:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 123
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl