Obwieszczenia
Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2017-11-17 14:18:41
  ...więcej

Obwieszczenia - „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-11-13 12:23:45
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopspodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
2017-09-06 14:40:36
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KP.6733.1.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017-08-31 13:59:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/10 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-31 11:51:37
  ...więcej

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.11.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/11 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-30 14:38:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 sierpnia 2017 r. / FŚ.6220.1.2017
2017-08-29 08:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.
2017-06-20 21:46:54
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 maja 2017 r.
2017-05-24 08:12:45
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 maja 2017 r.
2017-05-24 08:10:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 maja 2017 r.
2017-05-22 08:58:03
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2017Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 maja 2017 r. ObwieszczenieWójta Gminy Krasnopolz dnia 22 maja 2017 r.    Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 ma  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2017 r.
2017-04-26 14:23:26
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2017 r.
2017-04-26 14:22:22
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r.
2017-03-30 07:33:23
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 marca 2017 r.
2017-03-27 14:58:35
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 marca 2017 r.
2017-03-27 14:57:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21 marca 2017 r.
2017-03-21 12:44:21
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2017Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21 marca 2017 r. ObwieszczenieWójta Gminy Krasnopolz dnia 21 marca 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 marca 2017 r. / FŚ.610.2.2017
2017-03-16 12:18:45
FŚ.610.2.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 3 ust 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływ  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 marca 2017 r.
2017-03-15 15:07:58
O B W I E S Z C Z E N I EWÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 15 marca 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 3  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 03 lutego 2017 r.
2017-02-13 14:13:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 86
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl