Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 maja 2018 r. - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie Czarna Buchta gm. Krasnopol
2018-05-18 09:57:17
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:06:12
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:05:27
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:04:42
  ...więcej

Obwieszczene- Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Piotrowa Dąbrowa – Buda Ruska
2018-01-09 14:02:57
  ...więcej

Obwieszczenie Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Skustele-Romanowce
2018-01-08 14:04:55
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 02 stycznia 2018 r.
2018-01-03 11:23:28
O B W I E S Z C Z E N I EWÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 02 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) p o d a j e  ...więcej

Obwieszczene- Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Piotrowa Dąbrowa – Buda Ruska
2017-12-22 21:42:45
  ...więcej

Obwieszczenie Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Skustele-Romanowce
2017-12-22 21:40:20
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2017-11-17 14:18:41
  ...więcej

Obwieszczenia - „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-11-13 12:23:45
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopspodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
2017-09-06 14:40:36
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KP.6733.1.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017-08-31 13:59:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/10 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-31 11:51:37
  ...więcej

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.11.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/11 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-30 14:38:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 sierpnia 2017 r. / FŚ.6220.1.2017
2017-08-29 08:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.
2017-06-20 21:46:54
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 maja 2017 r.
2017-05-24 08:12:45
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 maja 2017 r.
2017-05-24 08:10:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 maja 2017 r.
2017-05-22 08:58:03
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2017Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 maja 2017 r. ObwieszczenieWójta Gminy Krasnopolz dnia 22 maja 2017 r.    Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 ma  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 95
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl