Obwieszczenia
Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z 13.09.2018 r.
2018-09-14 07:13:41
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z 11.09.2018 r.
2018-09-11 14:04:10
  ...więcej

OBWIESZCZENE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji Nr KP.6733.1.2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie Czarna Buchta gm. Krasnopol”
2018-07-18 17:30:39
  ...więcej

OBWIESZCZENE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 lipca 2018 r. -wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej SN 20kV i nN 0,4kV” na dz. nr ewid.: obręb Krasnopol: 287/14, 287/15, 187/6, 184/1, 162, 158/3, 159/1, 158/12, 159/4, 158/5, 158/11, 158/14, 158/6, 158/13, 2493/3, 2493/4, 2493/5, 190/3. obręb Żubronajcie: 48/1, 85/9
2018-07-18 17:26:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 maja 2018 r. - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie Czarna Buchta gm. Krasnopol
2018-05-18 09:57:17
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:06:12
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:05:27
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2018-02-23 11:04:42
  ...więcej

Obwieszczene- Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Piotrowa Dąbrowa – Buda Ruska
2018-01-09 14:02:57
  ...więcej

Obwieszczenie Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Skustele-Romanowce
2018-01-08 14:04:55
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 02 stycznia 2018 r.
2018-01-03 11:23:28
O B W I E S Z C Z E N I EWÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 02 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) p o d a j e  ...więcej

Obwieszczene- Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Piotrowa Dąbrowa – Buda Ruska
2017-12-22 21:42:45
  ...więcej

Obwieszczenie Budowie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol – budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Skustele-Romanowce
2017-12-22 21:40:20
  ...więcej

Obwieszczenie - Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2017-11-17 14:18:41
  ...więcej

Obwieszczenia - „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-11-13 12:23:45
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopspodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
2017-09-06 14:40:36
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r. - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KP.6733.1.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017-08-31 13:59:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2017 r o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/10 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-31 11:51:37
  ...więcej

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak FŚ.6220.11.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na.„Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o łącznej mocy do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3,5 m ponad średni poziom terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr geod. 181/11 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol, wniosek obejmuje ponadto działki nr geod. 181/5 i 181/12 obręb Głuszyn, gmina Krasnopol
2017-08-30 14:38:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 sierpnia 2017 r. / FŚ.6220.1.2017
2017-08-29 08:26:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 99
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl