Informacje bieżące
Zawiadomienie do mieszkańców sołectwa Krasnopol II
2017-10-06 11:03:17
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 211/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krasnopol II informuję, że w dniu 15 październ  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-09-26 13:34:35
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2017-08-21 08:02:20
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 24 sierpnia 2017 r.
2017-08-21 08:01:14
  ...więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”, ogłoszonego w dniu 4 lipca 2017 r.
2017-07-26 14:58:13
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 28 lipca 2017 r.
2017-07-24 11:37:21
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 20 lipca 2017 r.
2017-07-14 13:03:46
  ...więcej

Ocena jakości wody przydatnej do spożycia z dnia 27.06.2017 r.
2017-07-13 10:12:29
  ...więcej

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2017-06-13 13:16:40
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnopol dotyczących proponowanych zmian w dokumencie pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego Gminy Krasnopol na lata 2016-2020” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Krasnopol na lata 2016-2020.
2017-06-07 10:35:24
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-06-05 15:15:35
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-04-25 02:11:58
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024” wraz z „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024
2017-04-24 08:13:22
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024” wraz z „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu   ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 28 listopada 1985 r. wpisującej do rejestru zabytków część układu urbanistycznego w Krasnopolu.
2017-04-12 07:45:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 28 li  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-04-07 11:45:39
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 7 kwietnia 2017 r.
2017-04-04 07:39:39
W dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w lokalu Urzędu Gminy w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol. Tematem posiedzenia będzie: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnopol za 20  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-03-21 09:23:39
INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol,- Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2017-03-14 07:31:33
  ...więcej

Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody i wyróżnienia dla zawodników, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagrody i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników.
2017-02-27 15:25:01
Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w oparciu o zapisy Uchwały Nr XVI/180/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród za os  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 27 stycznia 2017 r.
2017-01-25 08:01:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 80
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl