Informacje bieżące
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol,
2018-06-19 14:45:20
W dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.15 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol:Tematem posiedzenia będzie:Analiza projek  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-06-12 14:14:59
W dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol:Tematem posiedzenia będzie: Analiza projektów uchw  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
2018-05-25 14:19:14
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo  ...więcej

OGŁOSZENIE
2018-05-21 15:00:45
Wójt Gminy Krasnopol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A  ...więcej

Protokół Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Krasnopol.
2018-04-23 10:13:00
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-04-16 13:02:34
  ...więcej

Opiniowanie Obszaru Chronionego Pojezierze Sejneńskie
2018-04-06 13:43:12
  ...więcej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
2018-04-06 12:12:38
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Remieńkiń.
2018-04-06 06:57:02
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Orlinek.
2018-04-06 06:56:26
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Łopuchowo.
2018-04-06 06:55:49
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Linówek.
2018-04-06 06:55:08
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 marca 2018 r.
2018-03-26 14:26:53
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 marca 2018 r. W dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol. Tem  ...więcej

Informacja - nabór na urzędnika wyborczego
2018-03-14 08:45:06
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-03-13 10:02:12
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2018 roku
2018-02-08 10:26:21
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2018-02-08 10:25:22
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
2018-02-07 15:09:07
    INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol W dniu 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie  ...więcej

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Układ Urbanistyczny Krasnopola
2018-01-30 09:08:30
  ...więcej

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działanie 3.1
2018-01-03 13:29:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 111
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl