Informacje bieżące
Zawiadomienie Starosty Sejneńskiego z 13 września 2018 r.
2018-09-18 22:01:29
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 11 września 2018 r.
2018-09-11 13:52:19
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
2018-08-07 14:56:26
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol W dniu 10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspól  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-07-30 08:06:25
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - piknik sportowo rekreacyjny
2018-07-12 11:53:25
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol,
2018-06-19 14:45:20
W dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.15 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol:Tematem posiedzenia będzie:Analiza projek  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-06-12 14:14:59
W dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol:Tematem posiedzenia będzie: Analiza projektów uchw  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
2018-05-25 14:19:14
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo  ...więcej

OGŁOSZENIE
2018-05-21 15:00:45
Wójt Gminy Krasnopol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A  ...więcej

Protokół Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Krasnopol.
2018-04-23 10:13:00
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-04-16 13:02:34
  ...więcej

Opiniowanie Obszaru Chronionego Pojezierze Sejneńskie
2018-04-06 13:43:12
  ...więcej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
2018-04-06 12:12:38
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Remieńkiń.
2018-04-06 06:57:02
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Orlinek.
2018-04-06 06:56:26
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Łopuchowo.
2018-04-06 06:55:49
  ...więcej

Decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Linówek.
2018-04-06 06:55:08
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 marca 2018 r.
2018-03-26 14:26:53
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 marca 2018 r. W dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol. Tem  ...więcej

Informacja - nabór na urzędnika wyborczego
2018-03-14 08:45:06
  ...więcej

INFORMACJA dot. wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol, - Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
2018-03-13 10:02:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 116
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl