Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.
2017-10-09 08:21:42
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2017 – 2020.
2017-10-09 08:12:31
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krasnopolu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krasnopolu
2017-09-26 14:48:09
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krasnopol na lata 2015-2018
2017-09-26 14:43:32
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Krasnopol II
2017-09-26 14:39:31
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017-09-26 13:38:28
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2017-09-26 13:37:33
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.
2017-08-31 11:20:25
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2017-08-31 11:18:48
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2017 – 2020.
2017-08-31 11:15:40
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krasnopol.
2017-08-25 07:48:53
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
2017-08-25 07:46:15
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2017-06-27 09:02:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Krasnopol na lata 2016-2020
2017-06-27 08:57:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2017 – 2020
2017-06-12 11:18:57
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.
2017-06-12 11:12:42
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Gminy Krasnopol dotyczącego utrzymania Zamiejscowych Wydziałów Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą w Sejnach.
2017-06-12 11:10:39
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnopol.
2017-05-05 00:10:59
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017-05-05 00:09:25
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017-05-05 00:04:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 148
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl