Projekty uchwał
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-10-22 20:25:25
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-10-22 07:14:27
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2028
2019-10-22 07:11:23
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-10-22 07:09:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krasnopol
2019-10-10 16:29:09
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019-10-10 16:26:04
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019-10-10 16:23:37
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-10-10 16:20:15
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krasnopol.
2019-10-10 16:17:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
2019-10-10 16:12:25
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
2019-10-10 16:10:24
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejnieńskiego
2019-10-10 16:06:44
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019-10-10 16:02:23
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol
2019-08-21 09:10:15
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2019-08-21 09:09:24
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.
2019-08-21 09:08:29
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019-08-21 09:07:29
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2019 r.
2019-08-21 09:06:06
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2028
2019-08-21 09:05:19
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika
2019-08-21 09:04:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 283
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl