Zapytania ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty - Remont elewacji OSP Krasnopol
2017-10-09 15:21:09
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-28 15:12:06
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.”
2017-09-28 15:10:45
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-09-28 15:06:58
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego w postępowaniu w celu udzielenia zamówienia: Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16A (droga gminna) w rejonie parku z 14.09.2017
2017-09-15 13:07:37
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego w postępowaniu w celu udzielenia zamówienia: Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16A (droga gminna) w rejonie parku
2017-09-15 13:05:01
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-09-13 12:45:26
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki."
2017-09-13 12:40:26
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-13 12:30:54
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Rodzaj zamówienia – roboty budowlane Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16 A (droga gminna) w rejonie parku
2017-09-06 17:53:03
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16 A (droga gminna) w rejonie parku.
2017-08-08 14:10:34
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie gm. Krasnopol.” w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-07-12 12:37:30
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie gm. Krasnopol.” w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-07-12 12:35:31
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego z zamóienia kompleksowej organizacji kursu podstawowego dla nurków
2017-06-26 13:25:17
  ...więcej

Zaprosznie do złożenia oferty - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie gm. Krasnopol.” w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-06-22 12:49:27
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Kurs podstawowy dla nurków
2017-06-09 12:17:54
  ...więcej

Zaprosznie - Rozbiórka
2017-05-24 09:48:50
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert dot. zamówienia Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2017-05-18 11:16:32
  ...więcej

Informacja- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie gm. Krasnopol.
2017-04-25 15:14:25
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej
2017-04-14 11:05:33
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euroRodzaj zamówienia – usługiI. Zamawiający:Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 KrasnopolREGON 000536918, NIP 8  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl