Zapytania ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa oleju opałowego
2018-04-17 13:07:16
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup samochodu do przewozów uczniów
2018-01-19 13:02:11
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol.
2018-01-11 09:20:01
Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)( właściwe podkreślić) 1. Zamawiający:Gmina Krasnopol, ul. Wojsk  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie
2018-01-11 09:11:13
Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w ramach rozeznania cenowego (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)( właściwe podkreślić) 1. Gmina Kras  ...więcej

PROTOKÓŁ z zapytania ofertowego - Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2018 rok
2017-12-19 09:10:35
  ...więcej

PROTOKÓŁ z zapytania ofertowego na kompleksową organizację kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych dla 25 osób.
2017-12-12 09:53:30
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2018 rok
2017-12-06 14:06:58
ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Zamawiający: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol Tel.:(87) 5164010 Fax: (87) 5164050 zaprasza do złożenia oferty na: „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol or  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na: Kompleksową organizację kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych dla 25 osób
2017-11-28 12:12:23
Zaproszenie do złożenia ofert na:Kompleksową organizację kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych dla 25 osób Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia je  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Remont elewacji OSP Krasnopol
2017-10-09 15:21:09
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-28 15:12:06
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.”
2017-09-28 15:10:45
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-09-28 15:06:58
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego w postępowaniu w celu udzielenia zamówienia: Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16A (droga gminna) w rejonie parku z 14.09.2017
2017-09-15 13:07:37
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego w postępowaniu w celu udzielenia zamówienia: Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16A (droga gminna) w rejonie parku
2017-09-15 13:05:01
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.”
2017-09-13 12:45:26
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki."
2017-09-13 12:40:26
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-13 12:30:54
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Rodzaj zamówienia – roboty budowlane Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16 A (droga gminna) w rejonie parku
2017-09-06 17:53:03
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16 A (droga gminna) w rejonie parku.
2017-08-08 14:10:34
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie gm. Krasnopol.” w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-07-12 12:37:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl