Zapytania ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej miejscowości Buda Ruska, w tym małej architektury i miejsce zabaw dla dzieci"
2018-09-10 16:08:10
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jegliniec gm. Krasnopol”
2018-09-05 14:25:03
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - „Sprzedaż oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Krasnopol”
2018-09-05 09:09:34
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jegliniec gm. Krasnopol”
2018-08-29 08:03:51
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „Sprzedaż oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Krasnopol”
2018-08-24 12:16:46
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na kompleksową organizację demonstracji akcji ratowniczej w Krasnem
2018-08-17 14:11:49
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - na kompleksową organizację demonstracji akcji ratowniczej w Krasnem
2018-08-02 14:55:28
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - na kompleksową organizację demonstracji akcji ratowniczej w Krasnem
2018-07-19 14:55:48
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa drogi polegającej na montażu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnopol: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza.
2018-07-17 11:20:34
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - "Otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu działka nr 1426 w rejonie parku". Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zagospodarowanie terenu według projektu koncepcyjnego
2018-07-06 15:10:55
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego - Otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu nr 406/4
2018-07-06 15:08:25
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - "Otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu działka nr 1426 w rejonie parku". Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zagospodarowanie terenu według projektu koncepcyjnego
2018-06-26 10:38:33
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - "Otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu działka nr 406/4". Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zagospodarowanie terenu według projektu koncepcyjnego
2018-06-26 09:43:58
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa oleju opałowego
2018-04-17 13:07:16
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup samochodu do przewozów uczniów
2018-01-19 13:02:11
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol.
2018-01-11 09:20:01
Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)( właściwe podkreślić) 1. Zamawiający:Gmina Krasnopol, ul. Wojsk  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie
2018-01-11 09:11:13
Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w ramach rozeznania cenowego (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)( właściwe podkreślić) 1. Gmina Kras  ...więcej

PROTOKÓŁ z zapytania ofertowego - Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2018 rok
2017-12-19 09:10:35
  ...więcej

PROTOKÓŁ z zapytania ofertowego na kompleksową organizację kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych dla 25 osób.
2017-12-12 09:53:30
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2018 rok
2017-12-06 14:06:58
ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Zamawiający: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol Tel.:(87) 5164010 Fax: (87) 5164050 zaprasza do złożenia oferty na: „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol or  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 71
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl