Zarządzenia kierownika jednostki (UG Krasnopol)
ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zakupu samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska
2018-01-04 11:23:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol
2018-01-03 11:37:11
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 7/2017 W Ó J T A G M I N Y K R A S N O P O L z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Krasnopol
2017-12-07 13:16:50
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 7/2017W Ó J T A G M I N Y K R A S N O P O Lz dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Krasnopol Na podstawie pkt. 26 ust. 4 Instrukcji w sprawie sposobu likwidacji i trybu go  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 29 listopada 2017 r . w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasnopol.
2017-11-30 08:50:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy
2017-10-30 13:00:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 października 2017 r. w sprawie unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Krasnopol
2017-10-27 11:09:01
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
2017-10-27 07:14:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2017-06-26 13:36:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont do operacji w ramach programu współpracy (Interreg V-A) pomiędzy Polską i Litwą – LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”
2017-06-05 08:09:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol
2017-01-11 09:46:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 01.12.2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Krasnopol środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie
2017-01-11 09:42:22
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 01.12.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów Volkswagen Caravelle i Mercedes Vario 814
2016-12-02 09:37:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2016 r.
2016-10-14 10:13:27
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 20 lipca 2016 r.
2016-10-14 09:09:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 04 lipca 2016 r.
2016-07-05 10:37:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29.04.2016r
2016-04-29 10:48:22
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29.04.2016r w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów Volkswagen Caravelle i Mercedes Vario 814     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2016 r
2016-03-29 14:55:25
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2016 r w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji prac  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 marca 2016r.
2016-03-23 11:49:32
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa równiarki samojezdnej „Baukema SHM – 4/120"  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22.02.2016 r
2016-03-23 10:25:29
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego za  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 lutego 2016 r.
2016-02-23 09:26:29
ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 lutego 2016 r . zmieniające Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasno  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl