Zarządzenia kierownika jednostki (UG Krasnopol)
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2017-06-26 13:36:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont do operacji w ramach programu współpracy (Interreg V-A) pomiędzy Polską i Litwą – LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”
2017-06-05 08:09:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol
2017-01-11 09:46:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 01.12.2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Krasnopol środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie
2017-01-11 09:42:22
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 01.12.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów Volkswagen Caravelle i Mercedes Vario 814
2016-12-02 09:37:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2016 r.
2016-10-14 10:13:27
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 20 lipca 2016 r.
2016-10-14 09:09:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 04 lipca 2016 r.
2016-07-05 10:37:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29.04.2016r
2016-04-29 10:48:22
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29.04.2016r w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów Volkswagen Caravelle i Mercedes Vario 814     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2016 r
2016-03-29 14:55:25
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 29 marca 2016 r w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji prac  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 marca 2016r.
2016-03-23 11:49:32
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa równiarki samojezdnej „Baukema SHM – 4/120"  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22.02.2016 r
2016-03-23 10:25:29
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego za  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 lutego 2016 r.
2016-02-23 09:26:29
ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 lutego 2016 r . zmieniające Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasno  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 stycznia 2016 r.
2016-01-29 14:05:34
Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krasnopol oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krasnopol rok 2016.  ...więcej

Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2015 r.
2015-12-30 12:34:04
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 grudnia 2015 r.
2015-12-30 12:31:10
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wdrożenia teleinformatycznego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Krasnopol  ...więcej

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 listopada 2015 r.
2015-12-30 12:26:32
Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Krasnopol.  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 17 grudnia 2015 r.
2015-12-21 14:31:10
ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krasnopol Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Krasnopol
2015-12-09 20:11:23
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 grudnia 2015 r. W sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm.) z  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2015 roku
2015-10-30 12:57:42
Zarządzenie Nr 25/2015Wójta Gminy Krasnopolz dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Krasnopol na stanowisku Młodszego Referenta ds  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl