Zarządzenia kierownika jednostki (UG Krasnopol)
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 03 września 2018 r.
2018-09-04 11:30:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Krasnopol
2018-06-26 13:13:25
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Krasnopol z 25 czerwca 2018 r. (PDF)  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 04 czerwca 2018 r.
2018-06-21 07:15:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont do operacji „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin 102072B, gmina Krasnopol” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
2018-05-02 11:12:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont do operacji: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej.
2018-05-02 11:11:29
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 4/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1.03.2018r w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla autobusu Mercedes Vario 815
2018-05-02 11:05:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
2018-05-02 11:04:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY Krasnopol z dnia 5 marca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krasnopol oraz powołania Komisji Socjalnej
2018-05-02 11:02:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont do operacji „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin 102072B, gmina Krasnopol” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
2018-05-02 11:00:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8 /2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2018-05-02 10:54:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Krasnopol.
2018-05-02 10:30:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Krasnopol.
2018-05-02 10:30:02
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zakupu samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska
2018-01-04 11:23:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol
2018-01-03 11:37:11
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 7/2017 W Ó J T A G M I N Y K R A S N O P O L z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Krasnopol
2017-12-07 13:16:50
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 7/2017W Ó J T A G M I N Y K R A S N O P O Lz dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Krasnopol Na podstawie pkt. 26 ust. 4 Instrukcji w sprawie sposobu likwidacji i trybu go  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 29 listopada 2017 r . w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasnopol.
2017-11-30 08:50:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy
2017-10-30 13:00:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 października 2017 r. w sprawie unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Krasnopol
2017-10-27 11:09:01
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
2017-10-27 07:14:56
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2017-06-26 13:36:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl