Referendum w sprawie budowy portu lotniczego 2017
INFORMACJE Obwodowych Komisji ds Referendum o składzie i siedzibach
2017-01-10 15:22:24
  ...więcej

Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w Referendum Wojewódzkim zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r
2017-01-10 15:17:32
  ...więcej

INFORMACJA dot. pierwszego posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.
2017-01-09 09:38:25
  ...więcej

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
2016-12-29 14:10:59
  ...więcej

OBWIESZCZENE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 grudnia 2016 r.
2016-12-21 11:34:28
OBWIESZCZENE WÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudn  ...więcej

Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum wojewódzkim w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.
2016-12-19 09:27:37
     ...więcej

Informacja dla członków komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
2016-12-16 12:35:55
Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu utworzenia i działalnoś  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 14 grudnia 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.
2016-12-15 15:42:03
  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMNINY KRASNOPOL z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do składu obwodowych komisji do spraw referendum
2016-12-08 13:07:47
  ...więcej

Obwieszczenie PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r.
2016-12-07 12:04:46
  ...więcej

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
2016-12-07 12:01:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl