> Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Krasnopol z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol

Zarz WG 52 zarządzenie konsultacjie alkoholowe-1.docx

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 11:33:00 | Data modyfikacji: 2019-08-06 11:52:04.
Data wprowadzenia: 2019-08-06 11:33:00
Data modyfikacji: 2019-08-06 11:52:04
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl