Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol dniu 22
października 2020 r.

INFORMACJA

dot. posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol

W dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, ul. 1 Maja 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol

Tematem posiedzenia będzie:

I. Przygotowanie projektu uchwały w spawie wyrażenia stanowiska odnośnie wprowadzania technologii 5 G.
II. Analiza projektów uchwał i materiałów na XII sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Projekty uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wniosek Wójta dotyczący średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
3. Wniosek Wójta dotyczący średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-10-19 20:35:56 | Data modyfikacji: 2020-10-19 21:04:34.
Data wprowadzenia: 2020-10-19 20:35:56
Data modyfikacji: 2020-10-19 21:04:34
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl