Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego
Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol w dniu 24
października 2020 r.

INFORMACJA

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol

W dniu 24 października 2020 r. (sobota) o godz. 8.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63 odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza projektów uchwał i materiałów na XII sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Projekty uchwał:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
2) w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”;
3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023;
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol;
6) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krasnopol.
2. Informacja z realizacji uchwały Nr XI/135/2020 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie rozszerzenia zakresu i przedmiotu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości przyznawania nagród jubileuszowych za lata 2019-2020 z uwzględnieniem prawidłowości zliczania okresów pracy.
3. Sprawozdanie ze stanu oświaty w szkołach, dla których organem prowadzącym w roku szkolnym 2019/2020 była Gmina Krasnopol.
4. Wolne wnioski.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-10-19 21:06:22.
Data wprowadzenia: 2020-10-19 21:06:22
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl