Informacje bieżące

Informacje bieżące

Nabór fotowoltaika


Gmina Krasnopol, w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr RPPD.05.01.00-20-0940/20 pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy są zainteresowani montażem instalacji OZE.
Nabór deklaracji będzie prowadzony w dniach 08.04.2021r. - 16.04.2021r.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Krasnopol, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Projekt ma charakter grantowy i dotyczy montażu mikroinstalacji OZE wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych, znajdujących się na terenie Gminy Krasnopol w postaci instalacji fotowoltaicznej (ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne).
Wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, agroturystycznej oraz innej działalności gospodarczej. Mieszkaniec może wziąć udział w Projekcie, jeżeli zamontuje dodatkowe opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolna wraz ze złożeniem stosownego oświadczenia w tym zakresie.
W ramach projektu zaplanowano montaż 6 szt. kolektorów słonecznych oraz 44 szt. paneli fotowoltaicznych dla 45 budynków mieszkalnych. W przypadku 5 budynków przewidziano montaż instalacji hybrydowych.
Termin realizacji: do 31.03.2022 r.
Koszt całkowity operacji: 1 446 850,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 446 850,00 PLN
Dofinansowanie EFRR w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych: 940 452,50 PLN

 

deklaracja.docx

Regulamin wyboru Grantobiorców.docx

 

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2021-04-08 14:53:51 | Data modyfikacji: 2021-04-08 14:54:59.
Data wprowadzenia: 2021-04-08 14:53:51
Data modyfikacji: 2021-04-08 14:54:59
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl