Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych
Komisji Rady Gminy Krasnopol w dniu 24 września
2021 r. godz. 8.00

INFORMACJA

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol


W dniu 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 1, odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Projekty uchwał:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego;
3) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji;
4) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnopol na lata 2021-2025;
5) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2033;
6) w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
2. Sprawy różne.

 

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-09-21 09:04:09 | Data modyfikacji: 2021-09-29 11:55:15.
Data wprowadzenia: 2021-09-21 09:04:09
Data modyfikacji: 2021-09-29 11:55:15
Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl