Informacje bieżące

Informacje bieżące

ZAPROSZENIE - Wójt Gminy Krasnopol informuje i
zaprasza na spotkanie informacyjne w celu
uzgodnienia kierunków strategii gminy

WÓJT GMINY KRASNOPOL
UL. WOJSKA POLSKIEGO 4
16-503 KRASNOPOLZAPROSZENIE

Wójt Gminy Krasnopol informuje i zaprasza na spotkanie informacyjne w celu uzgodnienia kierunków strategii gminy oraz wypracowania wstępnej diagnozy, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.

Program spotkania:

1. Przeprowadzanie debaty publicznej z przedstawieniem celów opracowywania strategii rozwoju gminy;

2. Zgłoszanie uwag ustnych mieszkańców;

3. Ewentualne przyjecie uwag w formie pisemnej;

4. Interakcja i wymiana argumentów w celu wypracowania konkretnych rozwiązań postulowanych przez mieszkańców bądź określone grupy reprezentantów;

5. Udostępnienie ankiety do wypełnienia w kwestii opracowania tzw. wstępnej diagnozy;

6. Sporządzenie protokołu ze spotkana z mieszkańcami.

Celem spotkania jest kreowanie i wypracowanie konkretnych pomysłów oraz potrzeb środowiska  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy społecznych przedstawicieli  miejscowej oświaty i kultury. Uprzejmie informujemy, że prowadzimy prace nad tworzeniem Strategii  Rozwoju Gminy Krasnopol na lata 2021- 2030. Strategia jest dokumentem określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawiającym metody i narzędzia wdrożeniowe, a jej zapisy stanowią determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument ten jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbą dostosowania się do standardów europejskich. Będzie więc niezbędny między innymi przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych).

Prace nad ww. dokumentem prowadzone są z założeniem, że aby mieszkańcy mogli identyfikować się ze Strategią, musi ona obejmować wspólną wizję dotyczącą kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. W związku z tym proces tworzenia strategii skupiony jest na opracowaniu systemu, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju gminy w układzie władza - społeczność lokalna.

 
zaproszenie_ws_strategii_rozwoju_gminy_krasnopol.pdf

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:01:35.
Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:01:35
Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl