Informacje bieżące

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych
Komisji Rady Gminy Krasnopol w dniu 29
października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00

 

INFORMACJA

 

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol


W dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 1, odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów i projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Krasnopol:

1. Wniosek Wójta dotyczący średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 rok.
2. Wniosek Wójta dotyczący średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
3. Projekty uchwał:
1) w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”;
2) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2033;
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
4. Sprawy różne.

 
Inf_o_wsp_posiedz_Komisji_RG.docx

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:06:09.
Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:06:09
Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl