Informacje bieżące
Konsultacje: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 05.08.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-08-05 17:54:08
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2020-06-16 22:03:46
 INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol W dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63 odbędzie s  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 12 czerwca 2020 r.
2020-06-08 15:35:15
INFORMACJAdot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 12 czerwca 2020 r. W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedze  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2020-06-08 15:33:22
 INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 8.30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspólne Stały  ...więcej

Ogłoszenie - Zaproszenie do udziału w debacie na temat Raportu o stanie Gminy Krasnopol za 2019 rok
2020-06-05 13:22:18
Zaproszenie do udziału w debacie na temat Raportu o stanie Gminy Krasnopol za 2019 rok Szanowni Państwo Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Krasnopol w terminie  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 01.06.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-06-01 14:18:27
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 kwietnia 2020 r.
2020-04-23 19:31:47
INFORMACJAdot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 kwietnia 2020 r. W dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 8.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedze  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 kwietnia 2020 r.
2020-04-23 19:31:03
INFORMACJAdot. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol w dniu 29 kwietnia 2020 r. W dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjne  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol
2020-03-11 09:46:06
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol W dniu 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 8.00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk&  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2020-03-10 08:56:47
INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol W dniu 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 8.15 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komis  ...więcej

Ocena obszarowa zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w gminie Krasnopol w roku 2019
2020-03-10 08:07:03
  ...więcej

Ocena jakości wody z 26.02.2020 r.
2020-02-27 13:29:29
  ...więcej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnopol oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2020-02-21 14:49:24
  ...więcej

Ocena jakości wody z 31.01.2020 r.
2020-02-10 07:42:30
  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 04.02.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-02-04 12:51:04
  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol
2020-02-03 07:43:32
INFORMACJA dot. posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol     W dniu 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Krasnopolu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk&  ...więcej

Informacja Wojewody Podlaskiego dotycząca grypy ptaków
2020-01-13 14:34:06
  ...więcej

Informacja dot. transmisji z obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnopol odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
2019-12-23 20:51:48
Informuję, że transmisja z obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnopol odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r. została przerwana z powodu problemów technicznych  ...więcej

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
2019-12-16 08:30:09
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - warsztaty ceramiczne
2019-11-28 20:47:08
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 203
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl