> Przetargi 2015

Przetargi 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Krasnopol: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ PRZY ULICY 1 MAJA 13 W KRASNOPOLU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 247048 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odpowiedzi na zaytania do SIWZ:
Stosownie do zapytania z dnia 23.09.2015 r. do SIWZ dotyczącego wyposażenia poz. od 1 do 10 Zamawiający uzna wyposażenie standardowe kuchni domowej oraz łazienki domowej, poz. 11 dowolny zestaw zabawek z przeznaczeniem dla dzieci w wieku do 3 lat z certyfikatem lub atestem, poz. 12-17 standardowe dostosowane dla dzieci do lat 3.
Stosownie do zapytania z dnia 24.09.2015 r. do SIWZ w załączeniu przesyłam informację na zadane pytania.
Stosowni do zapytania z dnia 28.09.2015 r. do SIWZ, informuję jak niżej: pkt. 1 poz. w przedmiarze 121, Zamawiający uzna drzwi wejściowe przeszklone jak i pełne zgodnie z dokumentacją pkt. 2. Oferent rozliczany będzie ryczałtowo, a roboty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - tekst.doc

Odpowiedzi do SIWZ z 29.09.2015 r. (PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC)

Projekt (ZIP)

Przedmiary (ZIP)

instalacje sanitarne przedmiar uzupełniający.pdf

instalacje sanitarne Krasnopol przedmiar ETAP II.pdf

instalacje sanitarne Krasnopol-przedmiar (uzupełnienia).pdf

Odpowiedzi do SIWZ z 30.09.2015.pdf

Wyjaśnienia do zapytania z dnia 28 września 2015 r. z jednoczesną informacją, iż Zamawiający uzna stolarkę okienną PCV oraz ślusarkę i stolarkę zgodnie z zapisem poz.121-125 przedmiaru branży robót ogólnobudowlanych (PDF)

Protokół z publicznego otwarcia ofert z dnia 06 października 2015 r. (DOC)

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-09-21 16:38:29 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:25:50.
Data wprowadzenia: 2015-09-21 16:38:29
Data modyfikacji: 2015-10-06 14:25:50
Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl