> Przetargi 2015

Przetargi 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi związane z
odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych -
PSZOK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC)

 
Ogłoszenie - odbiór odpadów 2015.11.04.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-11-04 13:54:25 | Data modyfikacji: 2015-11-04 15:21:35.
Data wprowadzenia: 2015-11-04 13:54:25
Data modyfikacji: 2015-11-04 15:21:35
Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl