> Przetargi 2015

Przetargi 2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Krasnopol: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol

Numer ogłoszenia: 111763 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ


Pytanie z dnia 31.07.2015r.:
Które instalacje będą mieścić się na dachach budynków mieszkalnych, a które na dachach budynków gospodarczych? Czy budynki nie przekraczają 300 m2? Jest to istotne ze względu na VAT.

Odpowiedź: Stosownie do zapytania z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczącego rozmieszczenia instalacji na dachach poszczególnych budynków informuję, iż 33 szt. instalacji zlokalizowana ma być na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni poniżej 300 m2 każdy dach. Jedna instalacja na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Krasnopolu na dachu o pow. powyżej 300 m2 i jedna instalacja na budynku gospodarczym Urzędu Gminy Krasnopol

 

Pytanie z dnia 03.08.2015r.: Czy w ramach ochrony odgromowej możemy wykorzystać jedynie odgromniki/bezpieczniki przepięciowe, czy wymagana jest pełna instalacja odgromowa ( tj. uziom pionowy, zaciski do łączenia z bednarką/drutem, zwody poziome/pionowe, bednarka oraz skrzynka p/t IP44 z ZK) ?

Odpowiedź: Stosownie do zapytania z dnia 03 sierpnia 2015 r. dotyczącego zabezpieczenia odgromowego informuję, iż wymagana jest pełna instalacja odgromowa.

 

Pytanie z dnia 04.08.2015r.: Jak rozumiem, instalacje odgromowe mają zostać wykonane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, tzn. jedynie dla budynków:
1. Krasnopol, ul. Mickiewicza 15, gmina Krasnopol – działki 1216/1 i 1217/1
3. Krasnopol, ul. 22 lipca 39A, gmina Krasnopol – działka 1521/1
4. Krasnopol, ul. 1 maja 17, gmina Krasnopol – działka 1112/3
6. Krasnopol 9, gmina Krasnopol – działka 1031
8. Stabieńszczyzna 21, gmina Krasnopol – działka 204/2
9. Jeziorki 1A, gmina Krasnopol – działka 356
10. Gremzdy Polskie 7, gmina Krasnopol – działka 269
11. Krasne 5, gmina Krasnopol – działka 196/2
12. Krasne 6, gmina Krasnopol – działka 194
13. Rudawka 10, gmina Krasnopol – działka 107
15. Romanowce 47A, gmina Krasnopol – działka 408/1
16. Murowany Most 12, gmina Krasnopol – działka 1/2
17. Krasne 18, gmina Krasnopol – działka 55
18. Rosochaty Róg 13A, gmina Krasnopol – działka 7/1
19. Krasnopol 17, gmina Krasnopol – działka 158/16
20. Maćkowa Ruda 18A, gmina Krasnopol – działka 140
21. Krasnopol, ul. 22 lipca 13, gmina Krasnopol – działka 1497/2
22. Krasnopol 59, gmina Krasnopol – działka 963/4
23. Jeziorki 8, gmina Krasnopol – działka 237/2
25. Remieńkiń, gmina Krasnopol – działka 168
29. Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol – działka 1037/3
30. Mikołajewo 55, gmina Krasnopol – działka 30
31. Żłobin 1, gmina Krasnopol – działka 14/1
32. Krasne 2A, gmina Krasnopol - działka 152
33. Boksze Nowe 11, gmina Krasnopol - działka 1
34. Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Krasnopol ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol – działki 1315 i 1316/9
35. Urząd Gminy Krasnopol
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, gmina Krasnopol – działka 1293

Natomiast budynki:
2. Krasnopol, ul. 22 lipca 32A, gmina Krasnopol – działka 1477/1
5. Krasnopol 2, gmina Krasnopol – działka 1045/3
7. Czarna Buchta 11A, gmina Krasnopol – działka 78/4
14. Krasnopol, ul. Lipowa 10A, gmina Krasnopol – działka 2649
24. Krasnopol 4, gmina Krasnopol – działki 1043/3 i 1042/5
26. Maćkowa Ruda 7, gmina Krasnopol – działka 88
27. Jegliniec 20, gmina Krasnopol – działka 215
28. Maćkowa Ruda 25, gmina Krasnopol – działka 150/1
są już wyposażone w instalację odgromową i nie należy uwzględniać jej w ofercie, ani w kosztorysie, tzn zabezpieczenie odgromowe na w/w budynkach nie będzie wykonywane.

Odpowiedź: Odpowiadając na ponowne pytanie dotyczące instalacji odgromowych informuję, iż instalacje odgromowe należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

 

Pytanie z dnia 05.08.2015r.:

W wyniku analizy danych podanych w PFU do przetargu z 28.07.2015 nr: 111763-2015 wnosimy o uzupełnienie danych iodpowiedzi na pytania podane poniżej:


1 . Brak schematów elektrycznych w PFU dla instalacji nr 34 i nr. 35 czyli 40 kWp i 8 kWp.

Wnosimy o udostępnienie tych schematów w dokumentacji przetargowej.

2. Ograniczenie napięć DC max inwerterów 2 kW, 3 kW, 4kW i 5 kW w PFU ogranicza możliwości zastosowań rozwiązań powszechnie stosowanych na rynku.

Wnosimy o potwierdzenie poprawności danych wymaganych w PFU -
a) inwerter jednofazowy 2 kW z DC max 450V ? oraz inwerter jednofazowy 3 kW z DC max 450V?
( Pytanie: czy podane DC max nie jest zbyt małe ? )

b) inwerter jednofazowy 4 kW z DC max 550V ? oraz inwerter jednofazowy 5 kW z DC max 550V ?
( Pytanie: czy podane DC max nie jest zbyt małe ? )

c) inwerter jednofazowy 4 kW z 2 MPPT?
( Pytanie: winno być 1 MPPT czy 3 fazy ? )

3. Brak spójności danych w PFU w punkcie 1.2.3.1 oraz 1.2.3.2 odnośnie inwertera 3 kW. ( Pytanie: 1 MPPT czy 2 MPPT ? )

4. Brak spójności danych dla niektórych lokalizacji w PFU na schematach i opisach szczegółowych odnośnie instalacji odgromowych.
Przykład: lokalizacja 24, lokalizacja 28 , lokalizacja 30 . Wnosimy o uzupełnienie danych w tej kwestii.

Odpowiedź: Odpowiadając na zapytania do przetargu z dnia 28.07.2015 r. informuję co następuje:
Ad. 1.
Wykonawca ma wykonać we własnym zakresie zgodnie z normami polskimi.
Ad. 2. a) i b)
Napięcie DC max podane w specyfikacji inwerterów jest wartością minimalną napięcia maksymalnego, co oznacza, że napięcie DC max może być większe, ale nie mniejsze, niż 450 V dla inwerterów w instalacjach 2 kWp i 3 kWp oraz 550 V dla instalacji 4 kWp i 5 kWp.
Ad. 2. c)
Inwerter dla instalacji 4 kWp powinien być jednofazowy. Minimalna ilość MPPT to 2.
Ad. 3.
Wystąpił błąd w punkcie 1.2.3.2. Wymagania dotyczące inwerterów. Powinno być:
Niezależne wejścia MPPT ≥ 2 dla instalacji o mocy 4 kWp, 5 kWp, 8 kWp i 40 kWp.
Zatem dla instalacji o mocy 3 kWp inwerter może posiadać jedynie 1 wejście MPPT.
Ad. 4.
W załączeniu poprawne schematy usytuowania instalacji.

2015.08.20
- dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie_o_zmianach.docx

SIWZ - fotowoltaika-30-07-2015.doc

KRASNOPOL_-_PROGRAM_FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY_2015.07.30.pdf

Projekt_Krasnopol4.pdf

Projekt_Maćkowa_Ruda25.pdf

Projekt_Mikołajewo55.pdf

P R O T O K Ó Ł z otwarcia ofert - fotowoltaika.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
ogloszenie_o_zamowieniu-fotowoltaika_2015.07.28.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:36:21 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:07:09.
Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:36:21
Data modyfikacji: 2015-08-20 12:07:09
Autor: Wójt Gminy Krasnopol
ObowižEzuje od: 2015-07-28
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl