Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert: roboty budowlane
- Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krasnopolu

zaproszenie_do_skladania_ofert-plac_utwardzony.pdf

przedmiar_robot-20200715.pdf

koncepcja-20200715.pdf

protokol_otwarcia_zapytanie-utwardzenie_placu_GOPS.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-07-15 21:04:46 | Data modyfikacji: 2020-07-27 14:36:11.
Data wprowadzenia: 2020-07-15 21:04:46
Data modyfikacji: 2020-07-27 14:36:11
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl