Zapytania ofertowe
Zaproszenie do składania ofert - odśnieżanie dróg na terenie gminy Krasnopol
2020-01-02 14:45:51
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Krasnopol - Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2019-10-18 07:16:35
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - sprzedaż oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Krasnopol
2019-08-29 14:22:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - budowa przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu
2019-08-13 12:58:45
  ...więcej

Notatka służbowa z przeprowazdonego zapytania ofertowego - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol
2019-05-29 11:45:56
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowego
2019-04-29 14:00:14
  ...więcej

Zapytanie o cenę - Kurs z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla uczniów
2019-04-24 20:05:17
W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie  ...więcej

Zapytanie o cenę - Kurs z zakresu pedagogiki specjalnej
2019-04-24 19:56:02
  W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i p  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu "Lepsza jakość nauczania- szansą rozwoju"
2019-04-24 15:11:32
W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa oleju opałowego typu lekkiego do kotłowni przy komunalnym loku mieszkalnym w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w ilości około 35 000 litrów.
2019-04-13 18:58:57
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowego
2019-04-03 10:47:46
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol”
2019-03-27 17:27:32
  ...więcej

PROTOKÓŁ PUNKTOWY Z WYBORU OFERTY ZGODNIE Z ZAPYTANIEM Nr 1/2019 na „Dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Lepsza jakość nauczania - szansą rozwoju" realizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu
2019-02-19 10:39:38
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych (przyrodnicza, chemiczna, matematyczna, fizyczna) oraz dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych.
2019-02-05 15:09:57
W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego na usługę odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol
2019-02-04 09:45:26
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę - odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol
2019-01-29 08:43:56
  ...więcej

Protokół z zapytania ofertowego na usługę remontową - żwirowanie dróg gminnych mieszanką żwirową z dodatkiem kruszywa łamanego nie mniej niż 30% w ilości 1000m^3
2019-01-16 13:55:55
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę remontową - żwirowanie dróg gminnych mieszanką żwirową z dodatkiem kruszywa łamanego nie mniej niż 30% w ilości 1000m^3
2019-01-08 14:11:14
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę - odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol
2019-01-08 14:07:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/P-R/2018 na kompleksową dostawę i montaż sprzętu do realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu
2018-12-05 11:39:28
Ogłoszenie znajduje się na stronie Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152427  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 125
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl