Petycje - 2016 r.

Petycje - 2016 r.

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 maja
2016 r

Przebieg załatwiania petycji:


24.08.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.4.2016


Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie "oznakowania herbem gminy Krasnopol, pojazdów stanowiących własność gminy oraz umieszczenia na budynku administracyjnym będącym siedzibą władz Gminy".

OG.152.4.2016.pdf

 
2016.05.25_petycja_herb_gminy.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Zygmunt Kowalski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 20:18:21 | Data modyfikacji: 2016-08-26 18:38:35.
Data wprowadzenia: 2016-05-25 20:18:21
Data modyfikacji: 2016-08-26 18:38:35
Autor: Zygmunt Kowalski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl