Petycje - 2016 r.

Petycje - 2016 r.

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 maja
2016 r.

Przebieg załatwiania petycji:

30.08.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.5.2016


Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie:

1. Zbadanie w zakresie legalności porozumień zawartych pomiędzy gminą Krasnopol a prywatnymi inwestorami farm wiatrowych dotyczących finansowania procedury związanej ze sporządzaniem lub zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Zbadanie w zakresie legalności umów darowizny i sponsoringu zawartych pomiędzy gminą Krasnopol a prywatnymi inwestorami farm wiatrowych w trakcie trwania procedury związanej ze sporządzaniem lub zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Rozwiązanie zawartych porozumień w dniu 27.03.2008 r. i 31.10.2008 r. pomiędzy Gminą Krasnopol a firmą Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie.

odpowiedz_na_petycje_2016.08.30.pdf

 
2016.05.31_petycja_ZK.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Zygmunt Kowalski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:01:01 | Data modyfikacji: 2016-08-31 10:12:11.
Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:01:01
Data modyfikacji: 2016-08-31 10:12:11
Autor: Zygmunt Kowalski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl