Sprawozdania

Sprawozdania

S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017 oraz
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
 
Sprawozdanza rok 2017GKRPA.doc

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:07:37.
Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:07:37
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl