Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018 oraz
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
 
Sprawozdanie z z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów za 2018 r..docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:27:18.
Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:27:18
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl