Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015 oraz
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
 
SPRAWOZDANIE GKRPA 2015.doc

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Krystyna Świacka-Sitek | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:21:48.
Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:21:48
Autor: Krystyna Świacka-Sitek
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl