> Przetargi 2016

Przetargi 2016

Protokół spisany w dniu 23 maja 2016 r. z
publicznego otwarcia ofert do przetargu
nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej
Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie”

P R O T O K Ó Ł

spisany w dniu 23 maja 2016 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie”

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 7 maja 2009 r. w składzie:
1. Teofil Rutkowski - przewodniczący
2. Magdalena Puczyłowska - sekretarz Komisji
3. Bogusława Buziuk - członek Komisji
4. Lucyna Namiotko - członek Komisji
w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 1000 czasu miejscowego dokonała otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie”
Przewodniczący Komisji podał informację, iż na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina przeznaczyła kwotę 1 253 570 zł brutto.

Komisja stwierdziła, iż w wymaganym terminie tj. do 23 maja 2016 r. do godz. 930 czasu miejscowego wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferowana cena netto – 530 476,00 zł
VAT – 23%
Oferowana cena brutto – 652 485,48 zł

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24
Oferowana cena netto – 520 253,84 zł
VAT – 23%
Oferowana cena brutto – 639 912,22 zł

Oferta Nr 3. Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko
Oferowana cena netto – 547 643,48 zł
VAT – 23%
Oferowana cena brutto – 673 601,48 zł

Przewodniczący Komisji przetargowej publicznie odczytał nazwy oferentów oraz oferowane ceny. W trakcie otwarcia ofert uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech oferentów.
Na tym zakończono jawne posiedzenie Komisji. Po części jawnej posiedzenia Komisja przystąpiła do oceny ofert. W pracach Komisji udziału nie wzięła sekretarz Komisji Magdalena Puczyłowska z powodu przebywania na urlopie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Komisja Przetargowa | Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:10:03 | Data modyfikacji: 2016-05-23 13:11:26.
Data wprowadzenia: 2016-05-23 13:10:03
Data modyfikacji: 2016-05-23 13:11:26
Autor: Komisja Przetargowa
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl