> Przetargi 2016

Przetargi 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu
zamówieniu - usługi "Usługi związane z
odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy
Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK). "

zmiana ogłoszenia 2016.11.29.pdf

SIWZ Krasnopol 2016.11.29.docx

załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx

załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.docx

załącznik nr 3 projekt umowy.doc

załącznik nr 4 wykaz sprzętu.doc

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 formularz oferty.doc

załącznik nr 7 wykaz usług wykonanych.doc

załącznik nr 8 opis przedmiotu zamówienia.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:43:19 | Data modyfikacji: 2016-11-29 12:47:32.
Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:43:19
Data modyfikacji: 2016-11-29 12:47:32
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl