> Przetargi 2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-06-08 14:30:58
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego: Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-06-08 14:29:10
  ...więcej

Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-06-08 12:19:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu strażackiego
2017-05-17 14:22:07
Ogłoszenie nr 510743-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Krasnopol: Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpo  ...więcej

Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-04-25 10:15:44
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.krasnopol.pl________________________________________Ogłoszenie nr 72439 - 2017 z dnia 2017-04-24   ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Krasnopol: Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikolajewo - Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2017-04-06 10:49:15
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.
2017-04-06 10:45:58
KP.271.3.2017 ZAWIADOMIENIEO UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA     Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p&oac  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego z dnia 20 marca 2017 r. na "Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo - Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2017-03-27 14:48:50
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo - Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2017-03-20 14:34:33
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki
2017-03-08 08:10:34
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):http://bip.krasnopol.pl/.Ogłoszenie nr 38359 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.Krasnopol: Zaprojektowanie i   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2017-03-03 12:26:44
  Ogłoszenie nr 36293 - 2017 z dnia 2017-03-03 r. Krasnopol: Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamies  ...więcej

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej GŁuszyn - Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki"
2017-01-30 13:45:49
  ...więcej

Protokół sporządzony w dniu 26 stycznia 2017 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej GŁuszyn - Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki"
2017-01-30 13:43:32
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn – Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.
2017-01-09 15:26:40
Ogłoszenie nr 4195 - 2017 z dnia 2017-01-09 r. Krasnopol: Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn – Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin &ndash  ...więcej

Pokazano 21 - 34 z 34
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl