Petycje - 2018 r.

Petycje - 2018 r.

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 maja
2018 r. w sprawie budowy wodociągu we wsi
Mikołajewo

Przebieg załatwiania petycji:

 

Krasnopol, 16 sierpnia 2018 r.


OG.152.1.2018

 

 

 

Mieszkańcy Wsi Mikołajewo

 


Dotyczy: wybudowania sieci wodociągowej we wsi Mikołajewo.

 

W odpowiedzi na petycję złożoną do Urzędu Gminy Krasnopol w dniu 18 maja 2018 r. przez Mieszkańców Wsi Mikołajewo, w sprawie wybudowania sieci wodociągowej w w/w wsi, informuje się, iż przedstawiony przez mieszkańców problem jest znany Samorządowi Gminy Krasnopol. Jednakże ze względów finansowych w tym roku budżetowym nie zaplanowano realizacji sieci wodociągowej we Wsi Mikołajewo.

Wójt Gminy Krasnopol
Karol Szrajbert

 

 
SKM_22718051805120.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:25:01 | Data modyfikacji: 2018-08-16 15:17:51.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:25:01
Data modyfikacji: 2018-08-16 15:17:51
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl