Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o
wartości poniżej 750 000 EURO z 19.02.2019 -
usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu
"Lepsza jakość nauczania - szansą rozwoju"

W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, którego beneficjentem jest Gmina Krasnopol, zaprasza się do udziału w konkursie ofert na zajęcia dodatkowe z zakresu robotyki dla uczniów, zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów, zajęcia dodatkowe z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla uczniów oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.
Poniżej znajdują się załączniki do ogłoszenia. W skład ogłoszenia wchodzą: treść ogłoszenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3.
Termin składania ofert upływa 28 lutego 2019 r. o godzinie 15:00.


Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3

Powyższe głoszenie zostało umieszczone na stronie BIP Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu: http://bip.sp.ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/zamwienianausugispoeczne/zamowienie-20190219-01.html

Informacja o wyborzy oferty najkorzystniejszej w części 4 - 2019.03.08.pdf (PDF, 346,27 KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019.03.08.pdf (PDF, 686,78 KB)

Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:08:41 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:01:46.
Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:08:41
Data modyfikacji: 2019-03-11 14:01:46
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl