> Przetargi 2019

Przetargi 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa fabrycznie
nowego średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2
(uterenowiony) dla OSP w Krasnopolu

ogloszenie_o_zamowieniu_osp.pdf

SIWZ OSP Krasnopol (ZP.271.1.2019).doc

Zał. 1 - Formularz oferty.doc

Zał. Nr 1.1 - OPZ Krasnopol.docx

Zał. 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc

Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

Zał. 4 - Wykaz dostaw.docx

Zał. 5 - Zbowiazanie o wspolpracy.docx

Zał. 6 - Pełnomocnctwo.docx

Zał. 7 - Informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx

Zał. 8 - Wzór umowy.docx

Wyjaśnienia Nr 1_2019.06.19.pdf

Wyjaśnienia Nr 2.1.pdf

protokół z otwarcia ofert w dniu 25.06.2019

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:23:31 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:15:16.
Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:23:31
Data modyfikacji: 2019-06-26 12:15:16
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl