> Przetargi 2019

Przetargi 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z 27.06.2019r. - Dostawa
fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2
(uterenowiony) dla OSP w Krasnopolu

Ogłoszenie o zamównieniu (ZP.271.2.2019).pdf

SIWZ OSP Krasnopol (ZP.271.2.2019)(2).doc

Zał. 1 - Formularz oferty_.doc

Zał. 1.1 - OPZ Krasnopol_.docx

Zał. 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków_.doc

Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia_.docx

Zał. 4 - Wykaz dostaw_.docx

Zał. 5 - Zbowiazanie o wspolpracy_.docx

Zał. 6 - Pełnomocnctwo_.docx

Zał. 7 - Informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej_.docx

Zał. 8 - Wzór umowy_.docx

Wyjaśnienia Nr 1...docx

Wyjaśnienia Nr 2.1.docx

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

protokół z otwarcia ofert w dniu 8 lipca 2019 r. (PDF)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:40:16 | Data modyfikacji: 2019-07-15 13:33:10.
Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:40:16
Data modyfikacji: 2019-07-15 13:33:10
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl