Petycje - 2020 r.

Petycje - 2020 r.

Petycja do Rady Gminy w Krasnopolu o zmianę
zapisów uchwały w zakresie : - pkt. 3 w
załączniku do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy
Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie wyrazu
„PESEL” jako sprzecznej z art. 5d ust. 2 w
związku z art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), dalej jako
„ustawa” oraz art. 5 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), (Dz. Urz. UE.L Nr 119). - pkt.
4 załącznika do uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy
Krasnopol z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie
wyrazu: „TELEFON” jako sprzecznej z art. 5d
ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 13c ustawy.

Rozpatrzenie petycji:


UCHWAŁA NR IX/108/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

SKM_22720012813090.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:14:40 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:27:47.
Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:14:40
Data modyfikacji: 2020-04-09 10:27:47
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl