krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Wykaz telefonów strona główna 

Wykaz telefonów

Wykaz pracowników Urzędu Gminy w Krasnopolu

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL URZĘDU GMINY KRASNOPOL

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu Adres e-mail
Karol Szrajbert Wójt Gminy 87-516-40-22 karol.szrajbert@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl wojt.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Henryka Karycka Zastępca Wójta 87-516-40-31 henryka.karycka@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Ryszard Wodecki Sekretarz Gminy 87-516-41-68 sekretarz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Wojciech Grochowski Skarbnik Gminy 87-516-40-31 wojciech.grochowski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl skarbnik@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl ksiegowosc@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Anna Witkowska stanowisko pracy ds. kadrowych 601-385-045 anna.witkowska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Lucyna Namiotko stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 87-516-40-31  lucyna.namiotko@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Beata Wiśniewska stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej  87-516-40-10 beata.wisniewska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Małgorzata Baluta stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat  87-516-40-10 malgorzata.baluta@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl podatki@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Wanda Głembocka stanowisko pracy ds. płac, rozliczeń i kontroli 87-516-40-10 wanda.glembocka@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Bogusława Buziuk stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych 87-516-40-10 boguslawa.buziuk@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl se-ug.krasnopol@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Jakub Krajewski stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego 87-516-40-38 jakub.krajewski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl budownictwo@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Magdalena Chmielewska

wz. Aneta Mandygraf

st. ds ochrony środowiska 87-516-40-38 magdalena.chmielewska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl ochrona.srodowiska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl a.mandygraf@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Krystyna Malinowska stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej 87-516-40-23 krystyna.malinowska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl ewidencja.ludnosci@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Anna Olszewska stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy 87-516-42-09 anna.olszewska@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Ewa Matusiewicz stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami 87-516-16-08 ewa.matusiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Aleksandra Stankiewicz stanowisko pracy ds. pozamilitarnych ogniw obronnych i ochrony przeciwpożarowej obsługi organów gminy 601-385-045 aleksandra.stankiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl /> obrona.cywilna@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Łukasz Oniśko radca prawny 87-516-42-09  lukaszonisko@wp.pl

Ewelina Palanis

wz. Agnieszka Lisiewicz

stanowisko pracy ds. oświaty 87-516-16-08 ewelina.palanis@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl />agnieszka.lisiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:06:05 | Data modyfikacji: 2020-11-19 11:32:07.
Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:06:05
Data modyfikacji: 2020-11-19 11:32:07
Autor: Wojciech Grochowski
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl