krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Gospodarka nieruchomościami - Przetargi strona główna 

Gospodarka nieruchomościami - Przetargi

OGŁOSZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE MIENIE
KOMUNALNE GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONE DO
SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO - Działka nr 55, obręb Czerwony
Krzyż, o pow. 0,5024 ha

zmiana_ogloszenia_czerwony_krzyz.pdf

 
Ogłoszenie czerwony krzyż++.pdf

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2018-02-28 07:13:42 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:20:09.
Data wprowadzenia: 2018-02-28 07:13:42
Data modyfikacji: 2018-03-26 14:20:09
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl