krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Kadencja 2014-2018

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z
dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

 
Zarz WG 118 2016 r. z04.04.2016r.dot.inf.wsprawie.udzielonych.ulg._.i.pomocy.publicznej.docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:19.

Zobacz:
 Kadencja 2014-2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:19
Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl