krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Załatwianie spraw


Zobacz:
   Dowody osobiste
   Urząd Stanu Cywilnego
   Obowiązek meldunkowy
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Melioracja, Gminna Spółka Wodna
   Podatki i opłaty lokalne
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl