krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące

INFORMACJA dot. posiedzenia wspólnego Stałych
Komisji Rady Gminy Krasnopol w dniu 10 grudnia
2021 r.

INFORMACJA

dot. posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol
w dniu 10 grudnia 2021 r.


W dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 1, odbędzie się posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy Krasnopol:
1. Projekty uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2022 – 2025;
2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na 2022 rok;
3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 r.;
4) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2022 r.;
5) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2022 rok;
6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2. Sprawy różne.

 
Inf_wsp_posiedz_Komisji.docx

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:10:41.
Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:10:41
Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl