krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki jb UG.pdf

Rachunek zysków i strat jb UG.pdf

Bilans jednostki UG.pdf

informacja dodatkowa do bilansu jb UG.pdf

INFORMACJA DODATKOWA-WYCIĄG jb UG.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki JST.pdf

Rachunek zysków i strat JST.pdf

Bilans wykonania budżetu JST.pdf

BILANS JST.pdf

bilans skonslolidowany JST.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU JST.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej JST.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Henryka Karycka - Skarbnik, Karol Szrajbert - Wójt | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:44:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:49:24.
Sprawozdania finansowe za 2019 rok

bilans UG 2019.pdf

inf dododatkowa do bilansu UG 2019.pdf

Rachunek Zysków i Strat UG 2019.pdf

zestawienie zmian w funduszu UG 2019.pdf

Bilans JST 2019.pdf

bilans JB i SZB 2019.pdf

informacja dodatk. do bilansu JST 2019.pdf

skonsolidowany bilans JST 2019.pdf

zestawienie zmian w funduszu JST 2019.pdf

Rachunek zysków i strat JST za 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:22:31 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:47:00.
Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:22:31
Data modyfikacji: 2020-05-08 12:47:00
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl