krasnopol.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Gminy krasnopol.pl
Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki jb UG.pdf

Rachunek zysków i strat jb UG.pdf

Bilans jednostki UG.pdf

informacja dodatkowa do bilansu jb UG.pdf

INFORMACJA DODATKOWA-WYCIĄG jb UG.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki JST.pdf

Rachunek zysków i strat JST.pdf

Bilans wykonania budżetu JST.pdf

BILANS JST.pdf

bilans skonslolidowany JST.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU JST.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej JST.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Henryka Karycka - Skarbnik, Karol Szrajbert - Wójt | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:44:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:49:24.
Sprawozdania finansowe za 2019 rok

bilans UG 2019.pdf

inf dododatkowa do bilansu UG 2019.pdf

Rachunek Zysków i Strat UG 2019.pdf

zestawienie zmian w funduszu UG 2019.pdf

Bilans JST 2019.pdf

bilans JB i SZB 2019.pdf

informacja dodatk. do bilansu JST 2019.pdf

skonsolidowany bilans JST 2019.pdf

zestawienie zmian w funduszu JST 2019.pdf

Rachunek zysków i strat JST za 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:22:31 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:47:00.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans jb UG w Krasnopolu za 2020 rok.pdf

Informacja do bilansu jb UG w Krasnopolu za 2020 rok.pdf

Wyciąg z informacji do bilansu jb UG w Krasnopolu za 2020 rok.pdf

Rachunek zysków i strat jb UG w Krasnopolu za 2020 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki jb UG w Krasnopolu za 2020 rok.pdf

Bilans z wykonania budżetu JST za 2020 rok.pdf

Bilans JB lub SZB za 2020 rok.pdf

Informacja do bilansu JST za 2020 rok.pdf

Informacja dodatkowa bilansu JST za 2020 rok.pdf

Bilans skonsolidowany JST za 2020 rok.pdf

Rachunek zysków i strat JST za 2020 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu JST za 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2021-04-20 08:47:40 | Data modyfikacji: 2021-04-20 09:32:46.
Data wprowadzenia: 2021-04-20 08:47:40
Data modyfikacji: 2021-04-20 09:32:46
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnopol.bip.gmina.pl