Podstawowe dane jednostki

Gmina Krasnopol
NAZWA I DANE JEDNOSTKI

Gmina Krasnopol
REGON: 790671107
NIP: 8442244789

RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. sejneński
KOD 16-503
MIEJSCOWOŚĆ Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4
GODZINY OTWARCIA poniedziałek - piątek
od 700 do 1500
KONTAKT tel.: (087) 516-40-10
fax: (087) 516-40-50
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl
Wójt

Karol Szrajbert
tel.: 87 516-40-22
e-mail: wojt.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Piotr Korsakowski
tel.:  87 516-42-09
e-mail: rada.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Sekretarz Gminy

Ryszard Wodecki
tel.: 87 516-41-68
e-mail: sekretarz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Skarbnik Gminy

Wojciech Grochowski
tel.: 87 516-40-31
e-mail: skarbnik@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Zastępca Wójta

Henryka Karycka
tel.: 87 516-40-10
e-mail: zastepca.wojta@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Nr konta bankowego, na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konta bankowe.

Bank Spółdzielczy Suwałki
24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia od 800 do 1600

Zastępca Wójta, Sekretarz przyjmuje w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w dni robocze.
W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skarbnik i pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnopol pełni dyżury w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach: 1400 – 1600 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, pokój Nr 10

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2021-03-22 12:18:05.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2021-03-22 12:18:05
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl