Planowanie przestrzenne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol
2021-08-05 08:24:25
Uchwała intencyjna: uchwała Nr IX/109/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol https://bip.krasnopol.pl/upload/Uchwa%C5  ...więcej

System Informacji Przestrzennej Gminy Krasnopol
2016-04-25 16:00:43
System Informacji Przestrzennej Gminy Krasnopol znajduje się pod adresem: http://krasnopol.e-mapa.net/  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl