Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krasnopol

Uchwały Rady Gminy Krasnopol dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol:

Uchwała Nr XXXIV/173/01 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 maja 2001 r. (tekst uchwały)

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR XXXIV/173/01 RADY GMINY KRASNOPOL Z DNIA 25 MAJA 2001 R.
TOM I Strona tytułowa
TOM I „DIAGNOZA STANU ZAGOSPODAROWANIA GMINY”
TOM II „UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY”
TOM II strona 8 i 9
TOM III „UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”

- rys. 1 – „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego” – w skali 1:25000
- rys. 2 – „Uwarunkowania środowiska kulturowego” – w skali 1:25000
- rys. 3 – „Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i leśnictwa” – w skali 1:25000
- rys. 4 – „Infrastruktura techniczna i komunikacyjna” – w skali 1:25000
- rys. 5 – „Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego” – w skali 1:25000
- rys. 6 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego osady Krasnopol” – w skali 1:2000


Uchwała Nr XXIX/168/09 Rady Gminy Krasnopol z dnia 12 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/218/10 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 listopada 2010r.

 

 

zm STUDIUM Krasnopola jednolity rysunek.pdf

 

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Autor: Rada Gminy Krasnopol | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:24:59 | Data modyfikacji: 2021-10-08 13:33:37.
Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:24:59
Data modyfikacji: 2021-10-08 13:33:37
Autor: Rada Gminy Krasnopol
Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl