Opinie RIO

Opinie RIO

UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-63/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol
na lata 2022-2025.
 
UCHWALA_RIO.II-00311-63-2021_1_akt.docx

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-12-23 07:41:58.
UCHWAŁA Nr RIO.II-00310-63/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Krasnopol na 2022 rok oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu.
 
UCHWALA_RIO.II-00310-63-2021_1_akt.docx

Opublikowane przez: Tadeusz Korsakowski | Data wprowadzenia: 2021-12-23 07:40:15.
UCHWAŁA Nr RIO.II-00322-20/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Krasnopol wniosku w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020
rok.
 
UCHWALA_RIO.II-00322-20-2021_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:30:51.
UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-10/2021 z dnia 23 marca
2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Krasnopol sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2020 rok.
 
UCHWALA_RIO.II-00321-10-2021_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:29:11.
UCHWAŁA Nr RIO.II-00313-5/2021 z dnia 2 lutego
2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia
opinii o możliwości spłaty przez Gminę
Krasnopol pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu
sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy
w latach 2021-2022 w związku z realizacją
inwestycji pn. „Budowa infrastruktury w zakresie
gospodarki wodnościekowej”.
 
UCHWALA_RIO.II-00313-5-2021_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:26:35.
UCHWAŁA Nr RIO.II-00312-6/2020 z dnia 23 grudnia
2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok
Gminy Krasnopol
 
UCHWALA_RIO.II-00312-6-2020_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:24:58.
UCHWAŁA Nr V-00311-17/20 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021-2024.
 
Krasnopol,21,WPF.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:22:59.
UCHWAŁA Nr V-00310-17/20 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wydania
opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Krasnopol na 2021 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu.
 
Krasnopol,21,def+w,sr+szcz,zas.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:22:23.
UCHWAŁA Nr II-00320-33/20 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Krasnopol informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 
SKM_C22721051208091.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:19:25.
UCHWAŁA Nr II-00321-4/20 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Krasnopol sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2019 rok.
 
SKM_C22721051208090.pdf

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:14:30.
Uchwała Nr II-00312-16/20 z dnia 10 stycznia 2020
roku składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia
opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej
kwoty długu oraz możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na
2020 rok Gminy Krasnopol

SKM_22720011614190.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 07:31:55 | Data modyfikacji: 2020-01-20 07:32:33.
Uchwała Nr V-00310-9/19 Składu Orzekającego w
Białymstoku z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwału budżetowej
Gminy Krasnopol na 2020 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu.

SKM_22720011614180.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 07:26:16 | Data modyfikacji: 2020-01-20 07:28:43.
Uchwała Nr V-0311-9/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020-2023

SKM_22720011614140.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 07:24:54 | Data modyfikacji: 2020-01-20 07:25:33.
UCHWAŁA Nr V-00322-5/19 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 10 maja 2019 roku
 
SKM_22719052311230.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 20:08:07 | Data modyfikacji: 2019-05-23 20:09:07.
UCHWAŁA Nr V-00321-2/19 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Krasnopol sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018 rok.
 
Opinia_RIO_Nr_V-0032-2.19.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:53:53 | Data modyfikacji: 2019-05-23 20:09:07.
UCHWAŁA Nr V-00312-2/2019 z dnia 08 stycznia 2019
r.
 
Uchwała Nr V-00312-2.2019 - RIO.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 07:53:25 | Data modyfikacji: 2019-05-23 20:09:07.
UCHWAŁA Nr V-00312-2/2019
 
SKM_22719011115050.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2019-01-14 07:31:37 | Data modyfikacji: 2019-01-14 07:32:52.
UCHWAŁA Nr V-00310-1/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 21 listopada 2018 r.
 
Uchwała Nr V-00310-1.18 - budżet.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:41:35 | Data modyfikacji: 2019-01-14 07:32:52.
UCHWAŁA Nr V-00311-1/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 21 listopada 2018 r.
 
Uchwała Nr V-00311-1.18 - WPF.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:30:40 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:32:35.
UCHWAŁA Nr RIO.V-00321-1/18
 
opinia_rio_2018.pdf

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2018-04-16 13:09:02 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:32:35.
Uchwała Nr RIO.V-00320-8/17
 
Opinia Nr RIO.V-00320-8. 17.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-08-31 11:44:29 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:32:35.
Uchwała Nr RIO.V.-00321-1.17
 
Uchwała Nr RIO.V.-00321-1.17.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:29:13 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:32:35.
UCHWAŁA Nr RIO.V-00312-23/2017
 
dokument986.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2017-02-13 07:18:00 | Data modyfikacji: 2017-02-13 07:19:37.
UCHWAŁA Nr RIO.V-00312-1/2017 z dnia 2 stycznia
2017 roku skłądu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprwie wyrażenia
opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej
kwoty długu Gminy Krasnopol
 
dokument939.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:12:43 | Data modyfikacji: 2017-02-13 07:19:37.
Uchwała Nr RIO.V.-0310-2/16 z 25 listopada 2016
r.
 
Uchwała Nr RIO.V.-0310-2_16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-12-01 12:56:17 | Data modyfikacji: 2017-02-13 07:19:37.
UCHWAŁA Nr RIO.V.-00311-2/16 z 25 listopada 2016
r.
 
Uchwała nr RIO.V.-00311-2_16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-12-01 12:50:57 | Data modyfikacji: 2017-02-13 07:19:37.
UCHWALA Nr RIO.V-00320-5/16

UCHWALA Nr RIO.V-00320-5/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krasnopol informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

 
dokument816-1.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:29:58 | Data modyfikacji: 2016-11-08 08:33:12.
UCHWAŁA Nr RIO.V-00321-2/16
 
Uchwała nr RIO V-00321-2.16.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:42:30 | Data modyfikacji: 2016-11-08 08:33:12.
UCHWAŁA Nr RIO.V.-00311-5/15
 
UCHWAŁA Nr RIO.V.-00311-5/15 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkoiwa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:23:54 | Data modyfikacji: 2016-11-08 08:33:12.
UCHWAŁA Nr RIO.V.-00310-5/15
 
UCHWAŁA Nr RIO.V.-00310-5/15 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkoiwa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:52:54 | Data modyfikacji: 2016-11-08 08:33:12.
UCHWAŁA Nr RIO.V-00320-6/15
 
UCHWAŁA Nr RIO.V-00320-615.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:24:22 | Data modyfikacji: 2016-11-08 08:33:12.
Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:24:22
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ObowižEzuje od: 2015-08-07
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl