Budżet

Budżet

Budżet 2016

Linki:
1. UCHWAŁA NR XI/122/2015 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016.

2. ZARZĄDZENIE NR 98/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok. 

3. UCHWAŁA NR XII/141/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

4. ZARZĄDZENIE NR 109/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok. 

5. UCHWAŁA NR XIII/152/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

6. ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok. 

7. ZARZĄDZENIE NR 117/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2015 r.

8. ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

9. ZARZĄDZENIE NR 123/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

10. UCHWAŁA NR XIV/153/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

11. ZARZĄDZENIE NR 125/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok. 

12. UCHWAŁA NR XIV/159/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

13. ZARZĄDZENIE NR 135/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

14. UCHWAŁA NR XV/165/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016 – 2020.

15. UCHWAŁA NR XV/166/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

16. ZARZĄDZENIE NR 140/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

17. ZARZĄDZENIE NR 142/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

18. ZARZĄDZENIE Nr 144/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 r.

19. UCHWAŁA NR XVI/176/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016 – 2020.

20. UCHWAŁA NR XVI/177/2016 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

21. ZARZĄDZENIE NR 147/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

22. ZARZĄDZENIE NR 149/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Data wprowadzenia: 2016-03-31 17:45:28 | Data modyfikacji: 2016-09-29 11:21:09.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 17:45:28
Data modyfikacji: 2016-09-29 11:21:09
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl