Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 4 sierpnia 2020 roku
2020-08-04 14:54:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 17 lipca 2020 r.
2020-07-17 18:58:23
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 czerwca 2020 r.
2020-06-26 15:06:47
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sygn. KP.6721.1.1.2020
2020-06-16 12:29:10
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sygn. KP.6721.1.2.2020
2020-06-16 12:27:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 26 maja 2020 r.
2020-05-26 14:09:23
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU z dnia 10.04.2020 r.
2020-04-10 13:17:08
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 11 marca 2020 roku
2020-03-11 15:23:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta gminy Krasnopol z dnia 27 lutego 2020 r.
2020-02-28 13:40:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta gminy Krasnopol z dnia 24 lutego 2020 r.
2020-02-25 12:16:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 12 lutego 2020 r.
2020-02-12 14:03:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 stycznia 2020 r.
2020-01-27 14:15:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 stycznia 2020 r.
2020-01-24 14:45:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21 stycznia 2020 r.
2020-01-22 08:33:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 stycznia 2020 r.
2020-01-16 13:08:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2019 r.
2019-12-31 08:22:24
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 06 grudnia 2019 r.
2019-12-10 14:07:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2019 r.
2019-12-05 10:15:09
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 18 listopada 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin- Radziuszki od drogi powiatowej 1173B Krasnopol- Żłobin- Jeziorki do m. Łopuchowo gmina Krasnopol, powiat sejneński”.
2019-11-19 15:53:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 listopada 2019 r.
2019-11-15 14:20:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 148
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl