Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2030 roku”
2021-12-16 15:27:04
  Krasnopol, dnia 17 grudnia 2021r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krasnopol działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w oc  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 listopada 2021 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 349 w obrębie Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol”.
2021-11-16 07:45:16
Krasnopol, dnia 16.11.2021 r. FŚ.6220.7.2021 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Krasnopol Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j.), w związku z art. 38  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 listopada 2021 r. - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-11-16 07:14:52
O B W I E S Z C Z E N I EWÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 15 listopada 2021 r.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) p o d a j e s i ę d o p u b l  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol znak FŚ.6220.7.2021 Z dnia 20.10.2021r. dotyczące zebrania pełnego materiału dowodowego oraz przedłużenia terminu załatwienia sprawy.
2021-10-20 08:39:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-10-18 07:00:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI z 1.10.2021 r.
2021-10-05 11:29:39
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 1.10.2021 r o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowaniu  omyłki w decyzji Nr PP.6733.7.2019JM z dnia 7 stycznia 2020 roku o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 27 września 2021 r. (FŚ.6220.7.2021) "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 349 w obrębie Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol"
2021-09-27 09:30:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 14 września 2021 r.
2021-09-16 08:49:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE ZNAK FS.6220.1.2021 Z DNIA 12.07.2021R. -odmowa uchylenia decyzji wobec stwierdzenia braku podstaw do jej uchylenia.
2021-07-12 13:29:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL
2021-07-07 14:22:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL
2021-07-01 15:05:39
  ...więcej

FŚ.6220.6.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2021-06-30 23:24:46
Krasnopol, dnia 30.06.2021 r.FŚ.6220.6.2021OBWIESZCZENIEWójta Gminy Krasnopol Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j.), w związku z art. 38 i a  ...więcej

FŚ.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2021-06-30 22:44:53
Krasnopol, dnia 30.06.2021 r.FŚ.6220.5.2021OBWIESZCZENIEWójta Gminy Krasnopol Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j.), w związku z art. 38 i a  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI
2021-06-21 09:21:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z 16.06.2021r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Krasnopol z dnia 2 marca 2021r. FŚ.6220.1.2021
2021-06-16 18:42:31
  ...więcej

Zawiadomienie - wspólnota gruntowa
2021-06-07 15:06:06
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej - Czortek wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1.3MW zlokalizowanej w gminie Krasnopol, powiat sejneński, działka numer 1917/4
2021-06-07 12:07:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 19/25 w obrębie Krasne, gmina Krasnopol”.
2021-06-07 11:49:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL
2021-06-01 06:55:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI
2021-05-19 11:24:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 209
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl