Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU- zawiadomienie- o zamiarze oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, zmienionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r.
2021-03-26 15:07:35
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 marca 2021 r.
2021-03-26 12:17:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
2021-03-22 06:59:29
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania
2021-03-15 07:55:48
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania
2021-03-15 07:54:53
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 09 marca 2021 r.
2021-03-09 14:49:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2021-03-02 09:25:25
  ...więcej

Decyzja Starosty - wspólnota gruntowa wsi Jeglówek
2021-02-15 09:06:55
  ...więcej

Decyzja - wspólnota gruntowa wsi Krasnopol
2021-02-09 09:36:49
  ...więcej

Zawiadomienie Starosty-GK.6821.11.2016.2021
2021-02-04 14:23:52
  ...więcej

Zawiadomienie Starosty-GK.6821.8.2017.2021
2021-02-04 14:21:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2021-02-02 14:17:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol
2021-02-02 14:17:23
  ...więcej

Obwieszczenie FŚ.6220.1.2021
2021-01-11 11:58:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2020 r.
2020-12-28 14:52:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2020-12-23 14:16:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giby
2020-12-23 14:15:31
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2020-12-21 10:32:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol Krasnopol, dnia 11.12.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.), w związku z ai1. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, Wójt Gminy Krasnopol w dniu 11 grudnia 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102044B oraz 102045B w miejscowości Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-12-13 22:53:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol Krasnopol, dnia 11.12.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.), w zvviązku z art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październik.a 2008 r. o udostępnianiu infmmacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, Wójt Gminy Krasnopol w dniu 11 grudnia 2020r. ·wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-12-13 22:43:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 184
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl