Obwieszczenia
Obwieszczenie FŚ.6220.1.2021
2021-01-11 11:58:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2020 r.
2020-12-28 14:52:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2020-12-23 14:16:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giby
2020-12-23 14:15:31
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol
2020-12-21 10:32:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol Krasnopol, dnia 11.12.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.), w związku z ai1. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, Wójt Gminy Krasnopol w dniu 11 grudnia 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102044B oraz 102045B w miejscowości Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-12-13 22:53:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol Krasnopol, dnia 11.12.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.), w zvviązku z art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październik.a 2008 r. o udostępnianiu infmmacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, Wójt Gminy Krasnopol w dniu 11 grudnia 2020r. ·wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-12-13 22:43:57
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol Krasnopol, dnia 11.12.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. li. z 2020r., poz. 256 t.j.), w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, Wójt Gminy Krasnopol w dniu 1l grudnia 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102060B w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-12-13 22:42:29
  ...więcej

Obwieszczenie znak FŚ. 6220.7.2020 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu realizowanego w gminie Krasnopol obręb Remieńkiń działka nr ew. 318/1, 348
2020-11-27 16:43:37
  ...więcej

OBWIESZCZENIE FŚ.6220.6.2020 dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 102044B oraz 102045B w miejscowości Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2020-11-19 17:27:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE FŚ.6220.5.2020 dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne, gmina Krasnopol, powiat sejneński”
2020-11-19 17:25:08
  ...więcej

OBWIESZCZENIE FŚ.6220.4.2020 dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 102060B w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-11-19 17:24:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu realizowanego w gminie Krasnopol obręb Remieńkiń działka nr ew. 318/1, 348
2020-11-05 14:06:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 102044B oraz 102045B w miejscowości Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol, powiat sejneński."
2020-10-28 23:02:08
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-10-28 22:57:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 102060B w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2020-10-28 22:51:24
  ...więcej

Informacja Starosty Powiatu Sejneńskiego o terminie i miejscu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości
2020-10-27 14:45:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 13 października 2020 r.
2020-10-13 14:25:09
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 05 października 2020 r.
2020-10-05 08:01:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 września 2020 r.
2020-09-16 08:19:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 171
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl