> Kadencja 2014-2018
ZARZĄDZENIE NR 298/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 rok.
2018-11-26 17:18:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 297/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2018r.
2018-11-26 17:03:18
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 293/2018 WÓJTA GMINY KRANOPOL z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Krasnopol na 2019 rok
2018-11-26 17:01:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 292/2018 WÓJTA GMINY KRANOPOL z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2019 – 2022
2018-11-26 16:59:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 295/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
2018-11-13 10:43:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 294/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
2018-11-13 10:42:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 296/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”
2018-11-09 19:04:58
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 291/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 rok.
2018-11-02 23:03:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 290/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 października 2018 r.
2018-11-02 22:57:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 287/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2018-10-30 09:35:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 285/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2018r.
2018-10-30 09:32:05
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 282/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 rok.
2018-10-30 09:30:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 279/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2018-10-30 09:29:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 277/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2018-10-30 09:27:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 288/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie gminy
2018-10-26 10:51:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 284/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
2018-10-26 10:46:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 283/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2018-10-23 16:40:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 280/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Krasnopol w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018-10-23 16:38:37
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 286/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol przeznaczonych do zamiany w trybie bezprzetargowym
2018-10-22 13:32:50
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 278/2018 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 rok.
2018-10-04 12:20:21
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 256
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl