> Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z
dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

 
Zarz WG 118 2016 r. z04.04.2016r.dot.inf.wsprawie.udzielonych.ulg._.i.pomocy.publicznej.docx

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:19.
Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:19
Autor: Wójt Gminy Krasnopol Karol Szrajbert
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl