> Kadencja 2014-2018
UCHWAŁA NR XXXII/288/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-10-30 14:14:58
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXII/287/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2018 r. w sprawie sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-10-30 14:14:04
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXII/286/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018-10-30 14:12:52
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXII/285/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnopol
2018-10-30 14:11:31
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXI/284/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-10-30 14:11:09
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXI/283/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-10-15 11:40:30
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXI/282/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-10-15 11:39:33
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXI/281/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-10-15 11:38:23
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXX/280/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-08-16 09:36:57
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXX/279/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-08-16 09:28:33
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXX/278/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-08-16 09:25:49
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXX/277/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnopol
2018-08-16 09:22:34
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXX/276/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasnopol w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018-08-16 09:21:22
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/275/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnopol
2018-06-28 14:31:02
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/274/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.
2018-06-28 14:25:48
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/273/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2018 – 2021
2018-06-28 14:23:46
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/272/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2018-06-28 14:21:38
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/271/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol
2018-06-28 14:20:36
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/270/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2018 rok
2018-06-28 14:17:34
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIX/269/2018 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnopol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-28 14:15:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 245
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl