Projekty uchwał
WNIOSEK Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 października 2020 r. Dotyczy wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
2020-10-22 16:06:17
  ...więcej

WNIOSEK Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 października 2020 r. Dotyczy średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
2020-10-22 16:05:12
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krasnopol
2020-10-22 15:57:33
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-22 15:55:57
  ...więcej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-10-22 15:53:47
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-10-21 22:13:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-10-21 22:02:52
  ...więcej

Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
2020-10-21 22:00:41
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
2020-10-21 21:59:18
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-08-21 07:13:08
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r
2020-08-20 13:47:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-08-20 13:45:37
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-08-16 13:42:44
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-08-16 13:41:05
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krasnopol
2020-08-16 13:39:12
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnopol
2020-08-16 13:35:26
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi sportowemu w Krasnopolu
2020-08-16 13:30:04
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r
2020-06-16 22:42:41
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-06-16 22:40:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2020/2021
2020-06-16 22:38:21
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 340
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl