Projekty uchwał
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2021-12-20 22:43:51
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
2021-12-20 22:42:35
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
2021-12-20 22:40:23
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
2021-12-20 22:39:28
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2024
2021-12-20 22:36:58
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2021-12-20 22:35:55
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2021-12-20 22:34:55
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
2021-12-20 22:33:43
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2022 – 2025
2021-12-20 22:32:03
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2022
2021-12-20 22:19:52
  ...więcej

Projekt Uchwały Nr ………. Rady Gminy Krasnopol z dnia …………………………… w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2021-12-06 14:27:35
  ...więcej

Projekt UCHWAŁY NR ___ RADY GMINY KRASNOPOL z dnia ___ r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2022rok
2021-12-06 14:26:00
  ...więcej

Projekt UCHWAŁY NR ...... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia ........ .... r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2022 r.
2021-12-06 14:22:02
  ...więcej

Pojekt UCHWAŁAY NR ...... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia ........ 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 r.
2021-12-06 14:17:37
  ...więcej

Projekt UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia ..... .... r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2022
2021-12-06 14:15:23
  ...więcej

Projekt UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia..............2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2022 – 2025
2021-12-06 14:10:47
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
2021-11-25 13:22:12
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2024
2021-11-25 13:21:26
  ...więcej

Projekt Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2024
2021-10-29 08:23:01
  ...więcej

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
2021-10-29 08:21:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 406
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl