> Przetargi 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-01-11 12:42:19
Krasnopol: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania od  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-01-07 12:36:47
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRASNOPOL, UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
2015-11-30 09:12:58
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
2015-11-25 14:03:56
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert dot. zamówienia Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
2015-11-25 13:51:36
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2015-11-12 15:49:07
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 160513-2015 z dnia 2015-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
2015-11-04 13:54:25
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-10-29 13:53:17
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
2015-10-10 00:15:15
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 247048-2015 z dnia 2015-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopoldomontaż elementów pokrycia i poszycia dachu demontaż elementów konstrukcji więżby dachowej demontaż elementów  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
2015-09-21 16:38:29
Krasnopol: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ PRZY ULICY 1 MAJA 13 W KRASNOPOLU WRAZ Z WYPOSAŻENIEMNumer ogłoszenia: 247048 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Odpowiedz  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2015-09-07 12:48:03
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 215154-2015 z dnia 2015-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - KrasnopolPrzedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 35 systemów paneli fotowoltaicznych  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy nr 215154 - 2015 z dnia 20.08.2015
2015-08-20 16:59:06
Krasnopol: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie KrasnopolNumer ogłoszenia: 215154 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
2015-07-28 14:36:21
Krasnopol: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol Numer ogłoszenia: 111763 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy     Pytania i wyjaśnienia do SIWZ Pytanie z dnia 31.07.2015r.  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl